Poznań
Spotkanie młodzieży


30 000 młodych ludzi z całej Europy i innych kontynentów zgromadziło się w Poznaniu w Polsce od 29 grudnia 2009 roku do 2 stycznia 2010 roku na zaproszenie Wspólnoty z Taizé.

Myśl Taizé i jego świadectwo – sięgające najgłębszych doświadczeń Kościołów i wspólnot chrześcijańskich - mobilizują do odkrywania przestrzeni dialogu międzyludzkiego, opartego na osobowym spotkaniu, zakładającym wzajemny szacunek i zaufanie. Postawa zaufania pozwala przekraczać granice ludzkich niemożności, w wymiarze osobistym, ale także i społecznym. Pozwala chrześcijanom różnych Kościołów prowadzić dialog mimo ciągle dzielących ich, bolesnych różnic.

taize1.JPG
taize1
taize2.JPG
taize2
taize3.JPG
taize3
taize4.JPG
taize4
taize5.JPG
taize5
taize6.JPG
taize6
taize7.JPG
taize7
taize8.JPG
taize8
taize9.JPG
taize9
taize10.JPG
taize10
taize11.JPG
taize11
taize12.JPG
taize12
taize13.JPG
taize13
taize14.JPG
taize14
taize15.JPG
taize15
taize16.JPG
taize16
taize17.JPG
taize17
taize18.JPG
taize18
taize19.JPG
taize19
taize20.JPG
taize20
taize21.JPG
taize21
taize22.JPG
taize22
taize23.JPG
taize23
taize24.JPG
taize24
taize25.jpg
taize25
taize26.jpg
taize26
taize27.jpg
taize27
taize28.jpg
taize28
taize29.jpg
taize29
taize30.jpg
taize30
taize31.jpg
taize31

“Od czasu mojej młodości nie opuszczała mnie ta intuicja: życie wspólnoty może stać się znakiem, że Bóg jest miłością i tylko miłością. Stopniowo rosła we mnie pewność, że istotne jest stworzenie wspólnoty mężczyzn, gotowych oddać całe swoje życie i dążących do tego, by się rozumieć i zawsze sobie przebaczać, wspólnoty, dla której najważniejsze byłyby dobroć serca i prostota."

Brat Roger: “Bóg może tylko kochać”

powrót do strony głównej