Pielgrzymka do Sanktuarium Krzyża św. w Olecku

Krzyż misyjny przy kościele wykonany z drzewa dębowego został ustawiony w 1960 roku na zakończenie misji parafialnych. 10 września 1981 w czasie przygotowania do odpustu, po nabożeństwie wierni wychodzący z kościoła zauważyli strugi płynące z przodu i z prawej strony krzyża pod ramieniem poprzecznym. Sączące się krople koloru czerwonego spływały kilka dni. „Krwawienie” trwało do końca listopada 1981 roku. 2 marca 1982 „krwawienie” ponowiło się. Wierni uznali to za znak – wezwanie i przestrogę. Ludność odczytywała w tym znaku krwawiące rany Chrystusa. Wydarzenie stało się głośne nie tylko w regionie, ale też i w całej Polsce. Zaczęły napływać pielgrzymki z całego kraju. Na odpust obchodzony w wigilię święta, 13 września 1981 r. przybyły pielgrzymki z Warszawy, Białegostoku, Lublina. Zamościa i ze Śląska, łącznie ponad 2 tys. osób . Ówczesne władze państwowe nie interweniowały, a władze kościelne nie zajęły oficjalnego stanowiska. W 1987 r. staraniem ks. S. Tabaki (ówczesnego rektora kościoła) krzyż obudowano, tworząc rodzaj kaplicy na planie kwadratu. W północnej, wschodniej i zachodniej elewacji od przyziemia do 3/4 wysokości kaplicy umieszczono przeszklone okna w formie wydłużonego prostokąta zakończonego półkoliście. Całość budowli nakryta została czterema dwuspadowymi daszkami wykonanymi z dachówki ceramicznej zakończonej krzyżem. We wnętrzu kaplicy umieszczono obrazy – wota oraz tablicę z krótką historią wydarzeń. Ramię poprzeczne krzyża zostało umieszczone w specjalnej gablocie. Krzyż po dzień dzisiejszy otoczony jest żywym kultem.

Szczególnie z okazji odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) gromadzą się wierni nie tylko z okolicznych miejscowości, ale także z terenu całej diecezji ełckiej.

pielg01.jpg
pielg01
pielg02.jpg
pielg02
pielg03.jpg
pielg03
pielg04.jpg
pielg04
pielg05.jpg
pielg05
pielg06.jpg
pielg06
pielg07.jpg
pielg07
pielg08.jpg
pielg08
pielg09.jpg
pielg09
pielg10.jpg
pielg10
pielg11.jpg
pielg11
pielg12.jpg
pielg12
pielg13.jpg
pielg13
pielg14.jpg
pielg14
pielg15.jpg
pielg15
pielg16.jpg
pielg16
pielg17.jpg
pielg17
pielg18.jpg
pielg18
pielg19.jpg
pielg19
pielg20.jpg
pielg20
pielg21.jpg
pielg21
pielg22.jpg
pielg22
pielg23.jpg
pielg23
pielg24.jpg
pielg24
pielg25.jpg
pielg25
pielg26.jpg
pielg26
pielg27.jpg
pielg27
pielg28.jpg
pielg28
pielg29.jpg
pielg29
pielg30.jpg
pielg30
pielg31.jpg
pielg31
pielg32.jpg
pielg32
pielg33.jpg
pielg33
pielg34.jpg
pielg34
pielg35.jpg
pielg35
pielg36.jpg
pielg36
pielg37.jpg
pielg37
pielg38.jpg
pielg38
pielg39.jpg
pielg39
pielg40.jpg
pielg40
pielg41.jpg
pielg41
pielg42.jpg
pielg42
pielg43.jpg
pielg43
pielg44.jpg
pielg44
pielg46.jpg
pielg46
pielg47.jpg
pielg47
pielg48.jpg
pielg48
pielg49.jpg
pielg49
pielg50.jpg
pielg50
pielg51.jpg
pielg51
pielg52.jpg
pielg52
pielg53.jpg
pielg53
pielg54.jpg
pielg54
pielg55.jpg
pielg55
pielg56.jpg
pielg56
pielg57.jpg
pielg57
pielg58.jpg
pielg58
pielg59.jpg
pielg59
pielg60.jpg
pielg60
pielg61.jpg
pielg61
pielg62.jpg
pielg62
pielg63.jpg
pielg63
pielg64.jpg
pielg64
pielg65.jpg
pielg65
pielg66.jpg
pielg66
pielg67.jpg
pielg67
pielg68.jpg
pielg68
pielg69.jpg
pielg69
pielg70.jpg
pielg70
pielg71.jpg
pielg71
pielg72.jpg
pielg72
pielg73.jpg
pielg73
pielg74.jpg
pielg74
pielg75.jpg
pielg75
pielg76.jpg
pielg76
pielg77.jpg
pielg77
pielg78.jpg
pielg78
pielg79.jpg
pielg79
pielg80.jpg
pielg80
pielg81.jpg
pielg81
pielg82.jpg
pielg82
pielg83.jpg
pielg83
pielg84.jpg
pielg84
pielg85.jpg
pielg85
pielg86.jpg
pielg86
pielg87.jpg
pielg87
pielg88.jpg
pielg88
pielg89.jpg
pielg89
pielg90.jpg
pielg90
pielg91.jpg
pielg91
pielg92.jpg
pielg92
pielg93.jpg
pielg93
pielg94.jpg
pielg94
pielg95.jpg
pielg95
pielg96.jpg
pielg96
pielg97.jpg
pielg97
pielg98.jpg
pielg98
pielg99.jpg
pielg99
pielg100.jpg
pielg100
pielg101.jpg
pielg101
pielg102.jpg
pielg102
pielg103.jpg
pielg103
pielg104.jpg
pielg104
pielg105.jpg
pielg105
pielg106.jpg
pielg106
pielg107.jpg
pielg107
pielg108.jpg
pielg108
pielg109.jpg
pielg109