Diecezja Ełcka
Rzymskokatolicka Parafia Św. Leona i Św. Bonifacego
w Gołdapi

 
 

 

   

    Ruch Światło-Życie

 


Naszym opiekunem duchownym jest ks. Michał Hańczyc.

a animatorkami są: Diana, Marysia, Kasia, Weronika.


 

Spotykamy się na cotygodniowych spotkaniach:

godz. 11.00  * Weronika - Oaza Dzieci Bożych (kl. 2-4)
godz. 12.00
  * Marysia - Oaza Dzieci Bożych (kl. 5)
godz. 11.00
  * Kasia  - Oaza Nowej Drogi  (kl. 6 - 1 gim)

W ostatnią sobotę miesiąca
spotkania dla wszystkich grup razem, próba śpiewu i wspólne spędzanie czasu (zabawa, film, tańce, spacer)

W Pierwsze Piątki Miesiąca
obstawa liturgiczna całej Oazy Dziecięcej i Młodzieżowej


Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcą się przybliżyć do Jezusa i poznać nowych ludzi oraz spędzać z nimi radośnie czas.
 

Jesteśmy też na Facebooku 

                      NASZA GALERIA               

andrz01.JPG   Zabawa andrzejkowa
30 listopada 2013

kulig002.JPG  Kulig z Domowym Kościołem 

2 zabawa karnawałowa dla dzieci

To My :D - galeria zdjęć

Oaza Modlitwy dla Dzieci w Suwałkach


Założyciel Ruchu Światło - Życie


Ks. phm. Franciszek Blachnicki

Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w
Rybniku w wielodzietnej rodzinie jako siódme dziecko Józefa i Marii Blachnickich. Do gimnazjum uczęszczał w Tarnowskich Górach, będąc bardzo aktywnym w harcerstwie.

Brał czynny udział w kampanii wrześniowej i działalności konspiracyjnej.

W marcu 1940 roku ujęty przez gestapo, wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W marcu 1942 roku zostaje skazany na karę śmierci przez ścięcie. Po prawie 5 miesiącach oczekiwania na wykonanie wyroku zostaje uwolniony i od 1945 roku przebywa w różnych obozach i więzieniach.

W czasie pobytu na oddziale skazańców dokonało się jego cudowne nawrócenie połączone z decyzją oddania swojego życia na służbę Bogu. Po zakończeniu wojny wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a po jego ukończeniu 25 czerwca 1950 roku przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 1954- 56 uczestniczył w pracach tajnej Kurii w Katowicach i organizował powrót biskupów śląskich do diecezji. Po ich powrocie pracował w Wydziale Duszpasterskim Kurii i redakcji "Gościa Niedzielnego". Prowadził
również Ośrodek Katechetyczny, a od 1957 roku działalność trzeźwościową pod nazwą "Krucjata Wstrzemięźliwości". Władze komunistyczne zlikwidowały jednak centralę Krucjaty, a ks. Franciszka aresztowano w marcu 1961 roku.

Od października 1961 roku ks. Blachnicki rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W sposób szczególny angażował się w przybliżenie szerokim kręgom nauki o Kościele i odnowionej Liturgii.

Już od pierwszych lat pracy duszpasterskiej szczególną uwagę przywiązywał do pracy w małych grupach, począwszy od Oazy Dzieci Bożych aż po metodę 15-dniowych rekolekcji. W ten sposób powstał ruch zwany Ruchem Światło - Życie. Z inspiracji ks. Franciszka Blachnickiego powstały też inne inicjatywy, które były odpowiedzią na znaki czasu. Należały do nich: Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Plan Wielkiej Ewangelizacji, Niezależna Chrześcijańska Służba Społeczna, Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów.

Stan wojenny zastał w 1981 roku ks. Blachnickiego poza granicami kraju. Osiadł w 1982 roku w Carlsbergu w Niemczech. Tam też 27 lutego 1987 roku odszedł do Pana. Obecnie jego prochy spoczywają w Centrum Ruchu Światło - Życie w Krościenku nad Dunajcem. Ksiądz Franciszek Blachnicki jest kandydatem na ołtarze. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 9 grudnia 1995 roku w Katowicach.


Charyzmat i formacja Ruchu Światło-Życie

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny, w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację, Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnotę wspólnot.


Znakiem Ruchu Światło - Życie jest starochrześcijański symbol "Fos-Zoe" (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż). Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka".

Małżonkowie żyjąc według "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła". Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji, w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.


Webmaster - Waldemar Snarski

 

© 2009 Parafia Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi  Ostatnia aktualizacja: