Diecezja Ełcka
Rzymskokatolicka Parafia Św. Leona i Św. Bonifacego
w Gołdapi

   
 

 

Liturgiczna służba ołtarza

MINISTRANT


Słowo to pochodzi z języka łacińskiego "ministrare", które oznacza służyć, posługiwać, pomagać. Ministrant jest pomocnikiem kapłana przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas nabożeństw liturgicznych. Ministrant służy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.


PRZYKAZANIA MINISTRANTA:

  • Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unika grzechu.

  • Ministrant, jak św. Dominik Savio, kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z nim poprzez Eucharystię.

  • Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

  • Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny aż do śmierci.

  • Ministrant wypełnia nakaz Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

  • Ministrant, służąc Bogu, przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

  • Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.

  • Ministrant kocha Matkę Bożą i z jej pomocą głosi Królestwo Boże.

  • Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.

  • Ministrant z miłości ku Bogu i bliźnim unika alkoholu i tytoniu.


MODLITWY LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA:
 
Przed Mszą świętą

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, oczy moje były zwrócone na ołtarz a serce oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy świętej

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Obóz ministrantów w Jastarni 2009
 

Webmaster - Waldemar Snarski

 

© 2009 Parafia Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi  Ostatnia aktualizacja: