Ameryka Południowa

Boliwia 2013

Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Copacabana

Pobyt w Boliwii odbył się dzięki zaangażowaniu i wydatnej pomocy Ojca Mirosława Zajkowskiego - redemptorysty
pracującego  od wielu lat na misjach w Ameryce Płd., a pochodzącego z naszej parafii. Serdeczne Bóg Zapłać!

boliwia01.jpg
boliwia01
boliwia02.jpg
boliwia02
boliwia03.jpg
boliwia03
boliwia04.jpg
boliwia04
boliwia05.jpg
boliwia05
boliwia06.jpg
boliwia06
boliwia07.jpg
boliwia07
boliwia08.jpg
boliwia08
boliwia09.jpg
boliwia09
boliwia10.jpg
boliwia10
boliwia11.jpg
boliwia11
boliwia12.jpg
boliwia12
boliwia13.jpg
boliwia13
boliwia14.jpg
boliwia14
boliwia15.jpg
boliwia15
boliwia16.jpg
boliwia16
boliwia17.jpg
boliwia17
boliwia18.jpg
boliwia18
boliwia19.jpg
boliwia19
boliwia20.jpg
boliwia20
boliwia21.jpg
boliwia21
boliwia22.jpg
boliwia22
boliwia23.jpg
boliwia23
boliwia24.jpg
boliwia24
boliwia25.jpg
boliwia25
boliwia26.jpg
boliwia26
boliwia27.jpg
boliwia27
boliwia28.jpg
boliwia28
boliwia29.jpg
boliwia29
boliwia30.jpg
boliwia30
boliwia31.jpg
boliwia31
boliwia32.jpg
boliwia32
boliwia33.jpg
boliwia33
boliwia34.jpg
boliwia34
boliwia35.jpg
boliwia35
boliwia36.jpg
boliwia36
boliwia37.jpg
boliwia37
boliwia38.jpg
boliwia38
boliwia39.jpg
boliwia39
boliwia40.jpg
boliwia40
boliwia41.jpg
boliwia41
boliwia42.jpg
boliwia42
boliwia43.jpg
boliwia43
boliwia44.jpg
boliwia44
boliwia45.jpg
boliwia45
boliwia46.jpg
boliwia46
boliwia47.jpg
boliwia47
boliwia48.jpg
boliwia48
boliwia49.jpg
boliwia49
boliwia50.jpg
boliwia50
boliwia51.jpg
boliwia51
boliwia52.jpg
boliwia52
boliwia53.jpg
boliwia53
boliwia54.jpg
boliwia54
boliwia55.jpg
boliwia55
boliwia56.jpg
boliwia56
boliwia57.jpg
boliwia57
boliwia58.jpg
boliwia58
boliwia59.jpg
boliwia59
boliwia60.jpg
boliwia60
boliwia61.jpg
boliwia61
boliwia62.jpg
boliwia62
boliwia63.jpg
boliwia63
boliwia64.jpg
boliwia64
boliwia65.jpg
boliwia65
boliwia66.jpg
boliwia66
boliwia67.jpg
boliwia67
boliwia68.jpg
boliwia68
boliwia69.jpg
boliwia69
boliwia70.jpg
boliwia70
boliwia71.jpg
boliwia71
boliwia72.jpg
boliwia72
boliwia73.jpg
boliwia73
boliwia74.jpg
boliwia74
boliwia75.jpg
boliwia75
boliwia76.jpg
boliwia76
boliwia77.jpg
boliwia77
boliwia78.jpg
boliwia78
boliwia79.jpg
boliwia79
boliwia80.jpg
boliwia80
boliwia81.jpg
boliwia81
boliwia82.jpg
boliwia82
boliwia83.jpg
boliwia83
boliwia84.jpg
boliwia84
boliwia85.jpg
boliwia85
boliwia86.jpg
boliwia86
boliwia87.jpg
boliwia87
boliwia88.jpg
boliwia88
boliwia89.jpg
boliwia89
boliwia90.jpg
boliwia90
boliwia91.jpg
boliwia91
boliwia92.jpg
boliwia92
boliwia93.jpg
boliwia93
boliwia94.jpg
boliwia94
boliwia95.jpg
boliwia95
boliwia96.jpg
boliwia96